Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2014

Hanka sa nám narodila predčasne, už v 26. týždni tehotenstva, s pôrodnou hmotnosťou 900g.

Mala vážne adaptačné problémy, 21 dní bola pripojená na dýchací pristroj a ešte dlho potom jej do atmosféry pridávali kyslík, a preto musela byť v inkubátore. Našťastie tieto existenčné problémy sú už za nami - Hanka je dnes krásne 4 ročné dievčatko. Následky včasného príchodu na svet ostali - primárna diagnóza Detská mozgová obrna, kvadruparetická forma, čiže postihnutie všetkých 4 končatín. Jej psychomotorický vývin je značne spomalený, ale pri pravidelnej rehabilitácii, logopedickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti Hanka napreduje.

Hanka dostala finančný dar vo výške 500€, a to 300€ od PRO-FIT štúdia z Bratislavy a 200€ od POMOCNÍČEK o.z.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov