Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2014

3-ročného chlapčeka z Detského domova mám už vyše dvoch rokov v starostlivosti ako profesionálna matka.

Okrem našej rodiny nemá na svete žiadnu inú rodinu a nakoľko je telesne postihnutý (DMO, schizencefália), potrebuje rôzne rehabilitácie, rehabilitačné pobyty, terapie a zdravotné pomôcky, ktoré sú väčšinou finančne veľmi náročné. Príspevok, ktorý chlapček dostáva od štátu, vystačí iba na základné potreby (stravu, ošatenie, hygiena, lieky...), no na drahé kvalitné rehabilitácie nestačí. Jankovi by terapie pomohli v napredovaní v jeho psychomotorickom vývine a mal by tak snáď väčšie šance nájsť trvalú adoptívnu rodinu.

Janko dostal týždňový rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom zariadení NEURINO. Tento pobyt v hodnote 400€ daroval POMOCNÍČEK v spolupráci s NEURINOM.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov