Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2015

DSS Pastuchov2

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave je zriadený Trnavským samosprávnym krajom a zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb od roku 1992 osobám s ťažkým mentálnym a telesným postihom, odkázaným na pomoc inej osoby.

Sociálne služby sú zabezpečované pobytovou formou na týždennom a celoročnom pobyte, ambulantnou formou a poskytovaním odľahčovacej služby.
Prvoradým cieľom je na princípoch normalizácie a integrácie viesť prijímateľov sociálnych služieb k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti, posilňovať správne životné návyky a sebaobslužnosť a podporovať možné začlenenie do spoločnosti.

DSS Šintava organizuje vlastné tradičné podujatia aj s pozvaním prijímateľov sociálnych služieb z iných zariadení sociálnych služieb: valentínske stretnutie, Deň otvorených dverí spojený s jarmokom výrobkov z tvorivých dielní a zdobenie vianočného stromčeka. Radi by sme dali do pozornosti zabezpečovanie odľahčovacej služby, ktorá je určená opatrovníkom pri postihnutých deťoch.
Deti z DSS Šintava dostali vecný dar – rehabilitačný bicykel, ktorý pre POMOCNÍČEK o.z. sprostredkovala pani Lenka Kolláriková.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov