Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2015

DSS Pastuchov2

Domov sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec sa nachádza v priestoroch starého kaštieľa, ktorý bol vybudovaný v prvej polovici 19. storočia v osade Štrkovec. Zariadenie vzniklo v roku 1971.V súčasnej dobe poskytujeme celoročnú a dennú starostlivosť 56 klientom vo veku od 10 do 55 rokov s primárnou diagnózou mentálna retardácia.

Od roku 2008 máme otvorené, ako jediné zariadenie, detské oddelenie pre deti od 0 do 3 rokov.
V snahe poskytnúť autistickým klientom nášho zariadenia čo najväčšiu kvalitu života, zriadili sme v roku 2001 v našom zariadení autistické oddelenie v ktorom pracuje samostatná skupina zameraná na prácu s klientmi vykazujúcimi znaky autistického spektra. Filozofiou nášho zariadenia je zabezpečiť každému klientovi čo možno najvyššiu kvalitu života.

Deti z DSS Šoporňa Štrkovec dostali vecný dar – rehabilitačný bicykel ktorý pre POMOCNÍČEK o.z. sprostredkovala pani Lenka Kolláriková.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov