Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2016

Natalia Majerová

Natálka sa narodila ako druhé vytúžené dieťa a zdalo sa, že z nej vyrastie zdravé dieťa. Všetko sa zmenilo, keď po roku jej diagnostikovali DMO - detskú mozgovú obrnu, spastická forma -kvadruparéza. Vtedy sa nám život zmenil na ruby a nevedeli sme, čo ďalej.

A tak sme začali hľadať nové možnosti a pravidelne chodiť na kúpeľnú liečbu do Kováčovej. Dnes má Natálka 9 rokov, bývame na Strelníkoch a navštevuje 3. ročník v ŠZŠ v Banskej Bystrici, denne ju vozíme 30km do školy. Pred tým prešla aspoň kúsok, zdravotný stav sa jej natoľko zhoršil, že sme museli v apríli absolvovať operáciu šliach. Je odkázaná na pomoc druhej osoby, preto sme podali žiadosť na ÚPSVaR v Banskej Bystrici o peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý nám bol zamietnutý. Žijeme vo veľmi ťažkej situácii, poberáme len príspevok v hmotnej núdzi. Sme 4 - člená rodina. Natálka si vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Okrem Natálky máme aj druhú dcérku Simonku, ktorá chodí do základnej školy v Ľubietovej. Natálka pravidelne chodí na cvičenia, masáže, metódu MFK, cvičenie Feldenkrais, Floating. Tieto procedúry jej zlepšujú zdravotný stav.

Natálka dostala od občianskeho združenia POMOCNÍČEK finančný dar vo výške 600€.

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov