Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

2016

DSS Pastuchov2

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná, prostredníctvom svojich služieb, zabezpečuje pre deti a dospelých s mentálnym postihom v kombinácii s inými postihnutiami  život, ktorý sa maximálnou mierou približuje k životnému štandardu bežnej populácie mimo zariadenia s prihliadnutím na  individuálne potreby.

Cieľovou skupinou sú deti a dospelé osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie. Celková kapacita zariadenia je 74 miest.

Klienti z DSS Jahodná dostali vecný dar – rehabilitačný bicykel ktorý pre POMOCNÍČEK o.z. sprostredkovala pani Lenka Kolláriková.

 

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov