Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

Lavička vďaky a pokoja v Zámockom parku v Seredi

Naše občianske združenie pomáha detičkám, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť z dôvodu zdravotného postihnutia. Pomáhame im zväčša finančne, aby mohli absolvovať rôzne terapie a rehabilitácie, ktoré ich posúvajú vpred.

Čítať ďalej: .. 

Príručky pre život s inak obdareným dieťaťom

Občianske združenie CDKL5 Slovakia vzniklo za účelom šírenia povedomia o zriedkavom genetickom ochorení spôsobenom mutáciou CDKL5 génu, s cieľom podporovať výskum tohto ochorenia a poskytovať verejnosti možnosti odborného vzdelávania.

Čítať ďalej: .. 

Vybavenie pacientskych izieb v DFNsP Kramáre

Už od nášho vzniku plníme náš hlavný cieľ, ktorým je pomoc hendikepovaným detičkám. Zväčša im pomáhame finančne, z času na čas materiálne, no takmer vždy individuálne. Napadlo nám, že by sme radi pomohli viacerým naraz.

Čítať ďalej: .. 

POMOCNÍČEK o.z. jedným zo signatárov dokumentu „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“

Deti s ŤZP nevedia hájiť svoje špecifické potreby a záujmy, preto je dôležité, aby ich práva zastupovali rodičia. Z tohto dôvodu sa vytvorila Platforma rodičov detí s ŤZP, ktorej hlavným cieľom je nielen zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja, ale aj iniciovať potrebné legislatívne zmeny.

Čítať ďalej: .. 

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov