Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Iné

Vianočný Pomocníček

S predvianočným obdobím prichádza aj obdobie vzájomnej pomoci a podpory. Pre nás si úžasní ľudia z Gourmet Academy, Potten&Pannen Staněk a OC Central pripravili krásne prekvapenie v podobe projektu Vianočný Pomocníček.

Čítať ďalej: .. 

Lavička vďaky a pokoja v Zámockom parku v Seredi

Naše občianske združenie pomáha detičkám, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť z dôvodu zdravotného postihnutia. Pomáhame im zväčša finančne, aby mohli absolvovať rôzne terapie a rehabilitácie, ktoré ich posúvajú vpred.

Čítať ďalej: .. 

Benefičný juniáles

Ako iste viete, naše podujatia organizujeme s cieľom získať výťažok a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. Pod našimi krídlami nachádzajú útočisko pomoci detičky so zdravotným znevýhodnením, ktorým sa rôznymi spôsobmi snažíme zlepšiť ich životné podmienky.

Čítať ďalej: .. 

Vybavenie pacientskych izieb v DFNsP Kramáre

Už od nášho vzniku plníme náš hlavný cieľ, ktorým je pomoc hendikepovaným detičkám. Zväčša im pomáhame finančne, z času na čas materiálne, no takmer vždy individuálne. Napadlo nám, že by sme radi pomohli viacerým naraz.

Čítať ďalej: .. 

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov