Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Meno a priezvisko dieťaťa(*povinné)

Prosím napíšte celé meno

Dátum narodenia dieťaťa(*povinné)

Neplatný vstup

Meno a priezvisko rodiča, príp. zákonného zástupcu(*povinné)

Prosím napíšte celé meno

Dátum narodenia rodiča(*povinné)

Neplatný vstup

E-mail(*povinné)

Neplatná e-mailová adresa

Telefón(*povinné)

Neplatné telefónne číslo

Ulica, popisné číslo(*povinné)

Neplatný vstup

Mesto(*povinné)

Neplatný vstup

PSČ(*povinné)

Neplatný vstup

Váš príbeh(*povinné)

Neplatný vstup

O čo žiadate(*povinné)

Neplatný vstup

Celkové náklady(*povinné)

Neplatný vstup

Majetkové pomery rodiny (príjmy rodičov, výdaje na bývanie, stravu, splátky, oblečenie, školu, liečbu)(*povinné)

Neplatný vstup

Ako ste sa o nás dozvedeli(*povinné)

Neplatný vstup

(*povinné)

Neplatný vstupInvalid InputInvalid Input

Vybrať súbor na priloženie (foto dieťaťa)(*povinné)

Invalid Input

(*povinné)

Invalid Input

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov