Zavolajte nám: 0905 233 467
Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Upozornenia pre rok 2024

INFORMÁCIE PRE DARCOV

 

AK STE ZAMESTNANEC

do 15. februára 2024
- zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke) doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane
do 30. apríla 2024
- daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

 


AK STE PO, FO, resp. PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI


do 31. marca 2024

- daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť Vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:

IČO: 422 911 51
Obchodné meno alebo názov: POMOCNÍČEK o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Legionárska 1127/13, 926 01 Sereď


Právnické osoby poukazujú v roku 2024 1%:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ nemá odklad) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2.

 

Vyplnené Vyhlásenie s údajmi POMOCNÍČKA je k dispozícii na stiahnutie TU

(pre správne zobrazenie pdf súboru, odporúčame použiť internetový prehliadač Chrome)

O nás

Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru handicapovaných detí do 25 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.

Dve percentá z dane na Pravda.sk2percentamale

Facebook Denné Centrum

Facebook Pomocníček o.z.

Kontakt

POMOCNÍČEK o.z.
Legionárska 1127/13
926 01  Sereď
Slovenská republika


Telefonické kontakty
Denné centrum: 0949 444 797
Ing. Michaela Miškolciová: 0905 233 467


E-mail
pomocnicek@pomocnicek.sk 

Ochrana osobných údajov